Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Powiślańska Fundacja Społeczna

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000034996

NIP: 5261029324

Adres strony internetowej: www.pfs.pl

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Działamy od ponad 30 lat na warszawskim Powiślu na rzecz rodzin w trudnej sytuacji. Jesteśmy psychologami, wychowawcami, asystentami rodzin i terapeutami, którzy pracują z dziećmi i rodzinami mającymi poważne problemy życiowe - bezrobocie, uzależnienia, przemoc, choroby, niepełnosprawność, problemy z prawem, trudności wychowawcze. Działamy, aby dzieci z takich rodzin nie powielały drogi życia swoich rodziców. Pomagamy rodzinom w życiu codziennym i wspieramy w wychowywaniu dzieci. Zapobiegamy zabieraniu dzieci do domów dziecka. Prowadzimy 2 świetlice środowiskowe, w których codziennie opiekujemy się trzydziestką ubogich i zaniedbanych dzieci. Zespół asystentów rodzinnych wspiera 36 rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy też dwie poradnie rodzinne, w których można uzyskać pomoc w zakresie trudności rodzinnych i emocjonalnych, przemocy, problemów wychowawczych, uzależnień, trudności w relacjach z rówieśnikami, problemów z agresją, trudności w nauce. Prowadzimy wolontariat i staże zawodowe. >Kierujemy pomoc do grup społecznych mających najpoważniejsze problemy. >Działamy dla zniwelowania przyczyn, a nie skutków problemów społecznych. >Pomocą obejmujemy całe rodziny i ich środowisko. >Interweniujemy we wczesnej fazie powstawania problemów dzieci i rodzin. >Tworzymy alternatywne do powszechnie dostępnych systemy pomocy osobom wykluczonym i szkolenia kadr. Udzielana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Mokotowska

Nr domu i lokalu: 55 / 4

Kod pocztowy: 00-542

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 1989

Telefon: 226257782

E-mail: biuro@pfs.pl

Strona www: www.pfs.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000034996

REGON: 006211689

NIP: 5261029324

Rok powstania: 1989

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Program socjoterapii dla dzieci ze Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Powiślańskiej Fundacji Społecznej 178 960,00
powróć