Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA ZIMIA I MY

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000794939

NIP: 9522198922

Adres strony internetowej: www.ziemiaimy.org

Fundacja Ziemia i My prowadzi działania na rzecz edukacji w zakresie nowych technologii oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, szkołach, instytucjach, i innych organizacjach. Promujemy nowoczesne podejście do przedsiębiorstwa i człowieka, polegające na wsparciu siebie nawzajem, przekazywaniu doświadczenia, promocji ciekawych i nowych technologii w oparciu o ekologiczne rozwiązania. Prowadzimy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych. Dążymy do podniesienia poziomu świadomości technologicznej i ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie przede wszystkim w przemyśle. Prowadzimy warsztaty z kształtowania kompetencji przyszłości poprzez druk 3D oraz szkolenia dla Nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii m.in. sterowanie do maszyn numerycznych CNC, budowa obrabiarek itp.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Szlachecka

Nr domu i lokalu: 2 / 53

Kod pocztowy: 03-259

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 508179881

E-mail: justyna.banaszczak@ziemiaimy.org

Strona www: www.ziemiaimy.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000794939

REGON: 38415286700000

NIP: 9522198922

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2021 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja Kształtowanie wśród młodzieży kompetencji przyszłości poprzez realizację warsztatów edukacyjnych 15000
powróć