Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Łaskarzew

Nr KRS lub innego rejestru: 0000123309

NIP: 8261969945

Adres strony internetowej: https://stowarzyszeniecia.org/

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne jest organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w powiecie garwolińskim w szczególności w Mieście Łaskarzew. Wspieramy inicjatywy oddolne i aktywność obywatelską podejmowane przez grupy nieformalne i organizacje pozarządowe. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne oraz pomoc w wymianie informacji wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne powstało w 2002 roku z inicjatywy młodzieży Łaskarzewskiej w celu uzyskania możliwości kreowania działań lokalnych związanych z życiem i tradycją Miasta Łaskarzew. Od 2007 roku systematycznie wspieramy społeczność lokalną i rozwijamy ofertę różnych form aktywności dla mieszkańców społeczności lokalnej w oparciu o naszą wizję i misję. Wizja Wizją Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego jest to, aby mieszkańcy społeczności lokalnej podejmowali aktywność obywatelską poprzez uczestnictwo i inicjowanie działań na rzecz rozwoju swojej lokalnej ojczyzny, podejmując współpracę i partnerstwo oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Misja Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne zajmuje się kreowaniem działań związanych z życiem i tradycją lokalną, aktywizując i wspierając społeczność lokalną jednocześnie realizując i upowszechniając cele zrównoważonego rozwoju. Większość naszych działań realizujemy w ramach różnych projektów. Dzięki pozyskiwanemu przez nas dofinansowaniu, udział w projektach jest bezpłatny a skorzystać może każda osoba lub organizacja spełniająca kryteria danego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez nas projektami i szkoleniami, a także z ofertą doradztwa. Jeśli nie znajdziecie wsparcia jakiego poszukujecie, zachęcamy do kontaktu jak również do włączenia się w działalność naszej lokalnej organizacji. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne Siedziba: ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew (II piętro budynek OSP nad DPT Bajka) Strona: https://stowarzyszeniecia.blogspot.com/ FB: https://www.facebook.com/scia2002/ mejl: stowarzyszeniecia@gmail.com Pozdrawiamy i polecamy się do wsparcia 1,5% podatku lub inną darowizną. Zarząd Stowarzyszenia CIA

Miejscowość: Łaskarzew

Ulica: Alejowa

Nr domu i lokalu: 13 /

Kod pocztowy: 08-450

Powiat: Powiat garwoliński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2002

Telefon: 602716492

E-mail: stowarzyszeniecia@gmail.com

Strona www: https://stowarzyszeniecia.org/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000123309

REGON: 712486193

NIP: 8261969945

Rok powstania: 2002

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć