Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Strefa Pociech

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Nr KRS lub innego rejestru: 0000488535

NIP: 8231659401

Adres strony internetowej: www.strefapociech.pl

Pracujemy w obszarze wzmocnienia rodziny i poszczególnych jej członków. Prowadzimy warsztaty umiejętności wychowawczych, tematyczne warsztaty psychoedukacyjne, wsparcie psychologiczne (konsultacje stacjonarne i online), terapię (indywidualną, rodzinną, dla par), coaching oraz zajęcia dla dzieci: wspierające rozwój, socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych. Lokal w Sokołowie Podlaskim: ul. Lipowa 5. We współpracy z zapraszającymi nas instytucjami, placówkami, ośrodkami działamy na obszarze całego województwa mazowieckiego.

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Ulica: Wolności

Nr domu i lokalu: 62k / 5

Kod pocztowy: 08-300

Powiat: Powiat sokołowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2013

Telefon: 603072071

E-mail: fundacjastrefapociech@gmail.com

Strona www: www.strefapociech.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000488535

REGON: 147037638

NIP: 8231659401

Rok powstania: 2013

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

powróć