Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Miejsko-Gminny Klub Sportów Obronnych "Hamer" Kozienice

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Miejscowość: Kozienice

Nr KRS lub innego rejestru: 0000050691

NIP: 8121776399

Adres strony internetowej: -

Klub zajmuje się upowszechnianiem i szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego w konkurencjach: karabin, pistolet

Miejscowość: Kozienice

Ulica: Nowy Świat

Nr domu i lokalu: 24 / -

Kod pocztowy: 26-900

Powiat: Powiat kozienicki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2000

Telefon: 486145201

E-mail: sekretariat@psp4.pl

Strona www: -


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nr KRS lub innego rejestru: 0000050691

REGON: 672760897

NIP: 8121776399

Rok powstania: 2000

Obszary działania organizacji:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020 ogólnokrajowy Współzawodnictwo dzieci i młodzieży 1980,-
powróć