Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Zaprojektowane do Działania

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000851461

NIP: 5242907841

Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/zaprojektowane

Fundacja Zaprojektowane do Działania jest młodą organizacją. Stworzoną i zarządzaną przez kobiety. Skupiamy się na edukacji, szczególnie bliska jest nam edukacja obywatelska. Wybrane projekty: "Młodzi aktywni w budżecie obywatelskim" skierowane było do uczniów warszawskich szkół. Edukowałyśmy uczennice i uczniów na temat budżetu obywatelskiego, promując wśród nich uczestnictwo w pisaniu własnych projektów oraz głosowaniu. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na uświadomienie młodym ludziom, że mimo iż są niepełnoletni, mają prawo udziału w budżecie obywatelskim. "ABC budżetu obywatelskiego". To działanie adresowałyśmy do seniorów z warszawskiej Woli. Opracowałyśmy i wydrukowałyśmy broszurę-poradnik dla seniorek i seniorów, w której w przystępnej i czytelnej formie opisałyśmy informacje o budżecie obywatelskim w Warszawie. Dbając o ich komfort czytania, wybrałyśmy dużą czcionkę druku i skupiłyśmy się na czytelnym układzie materiału. Nasz informator trafił do bibliotek, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, OPSów, Miejsc Aktywności Lokalnej.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Odkryta

Nr domu i lokalu: 36A / 76

Kod pocztowy: 03-140

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2020

Telefon: 666008088, 515541920

E-mail: fundacjazaprojektowane@gmail.com

Strona www: https://www.facebook.com/zaprojektowane


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000851461

REGON: 387262071

NIP: 5242907841

Rok powstania: 2020

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji

powróć