Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Zaprojektowane do Działania

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000851461

NIP: 5242907841

Adres strony internetowej: https://spis.ngo.pl/344081-fundacja-zaprojektowane-do-dzialania

Jesteśmy młodą organizacją, stworzoną i zarządzaną przez kobiety. Myśląc o zmianie społecznej, o projektach, innowacjach my po prostu ŁĄCZYMY KROPKI 😊 co widać w naszym logo. Zawsze uważnie słuchamy i obserwujemy. Potem badamy, analizujemy i “dotykamy” potrzeby. Zwinnie i elastyczne kreujemy projekty, innowacje i działamy. Jesteśmy zaprojektowane, uważne na uczucia i potrzeby, kierujemy się empatią. Dbamy o wyrażanie siebie: stawiamy na dialog i różnorodność. Wierzymy i same praktykujemy edukację nieformalną i ciągłą. Wchodzimy w skład DKDS w Dzielnicy Białołęka. Wypowiadamy się także w sprawach istotnych dla trzeciego sektora; https://publicystyka.ngo.pl/po-co-nam-dzis-media-barbara-zych-w-roznorodnosci-i-wolnosci-wyboru-sila?fbclid=IwAR3tklaJ3U9POBVrswLOTBdb7rKfqjr2ALw4ao4nMsQ9Ej3cEwbH7uJu_H8

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Odkryta

Nr domu i lokalu: 36A / 76

Kod pocztowy: 03-140

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2020

Telefon: 666008088, 515541920

E-mail: dormarynowicz@gmail.com

Strona www: https://spis.ngo.pl/344081-fundacja-zaprojektowane-do-dzialania


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Uwagi: nasze projekty realizujemy w miejscach spełniających wymogi dostępności

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000851461

REGON: 387262071

NIP: 5242907841

Rok powstania: 2020

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2021 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - organizacja różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń o charakterze edukacyjnym Młodzi działają w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 14000
powróć