Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000484286

NIP: 1132870951

Adres strony internetowej: http://razem-fundacja.org/

Jako psychologowie zaangażowani w pomoc drugiemu człowiekowi, powołaliśmy do życia Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem” o charakterze non-profit. Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin, których łączy holistyczne spojrzenie na naturę człowieka, pasja pomagania i dzielenia się wiedzą. Misja Fundacji to znoszenie barier i wspieranie rozwoju osobistego osób doświadczających trudności na różnych płaszczyznach funkcjonowania: osobistej, rodzinnej i zawodowej. „Razem łatwiej” jest mottem przewodnim naszej Fundacji – uważamy, że nikt kto znajduje się w sytuacji kryzysowej, nie powinien być pozostawiony sam sobie. Burzymy podziały i bariery, wychodząc z założenia, iż każdy człowiek, pomimo doświadczanych trudności, może dobrze funkcjonować w społeczeństwie i czuć się potrzebny. Dlatego dążymy do integracji, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi i jednostkami. Chcemy stworzyć wspólny dom w którym znajdzie się miejsce dla każdego potrzebującego i poszukującego pomocy, wiedzy i inspiracji człowieka. Naszą rolą jest aktywowanie zasobów tkwiących w każdym człowieku, wsparcie w procesie zmiany i przywrócenie nadziei. W ramach naszej działalności prowadzimy poradnictwo psychologiczne, seksuologiczne i zawodowe dla osób indywidualnych, rodzin oraz par. Prowadzimy grupy wsparcia oraz warsztaty. Zajmujemy się także działalnością szkoleniową i edukacyjną. Zapraszamy do nas osoby zmagające się z chorobą, będące w kryzysie, pary, dzieci i młodzież, seniorów oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem horyzontów. Razem tworzymy nowe możliwości i odpowiadamy na potrzeby człowieka, który zwraca się do nas z prośbą o pomoc.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Smolna

Nr domu i lokalu: 13 / 402

Kod pocztowy: 00-375

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2013

Telefon: 733563311

E-mail: twojpsycholog2@gmail.com

Strona www: http://razem-fundacja.org/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000484286

REGON: 146975056

NIP: 1132870951

Rok powstania: 2013

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

powróć