Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

stowarzyszenie aktywni na targowej

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Skaryszew

Nr KRS lub innego rejestru: 0000533541

NIP: 7962966531

Adres strony internetowej: Stowarzyszenie Aktywni na Targowej w Skaryszewie

Działalność w zakresie sztuki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Miejscowość: Skaryszew

Ulica: Wyszyńskiego

Nr domu i lokalu: 23 /

Kod pocztowy: 26-640

Powiat: Powiat radomski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2014

Telefon: 510490700

E-mail: atargowa@gmail.com

Strona www: Stowarzyszenie Aktywni na Targowej w Skaryszewie


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000533541

REGON: 360362030

NIP: 7962966531

Rok powstania: 2014

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

powróć