Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Kobyłka

Nr KRS lub innego rejestru: 0000297702

NIP: 1132716670

Adres strony internetowej: www.orkiestrasonata.pl

Cele Statutowe Fundacji: upowszechniania wykonawstwa orkiestrowego Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA" im. Bogumiła Łepeckiego wspierania i pomocy w organizowaniu występów krajowych i zagranicznych Orkiestry, podnoszenie poziomu artystycznego, etycznego i kulturalnego członków Orkiestry; popieranie i upowszechnianie twórczości i wykonawstwa o wysokim poziomie artystycznym i duchowym, rozwoju kultury i sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego upowszechniania tradycji i historii Oręża Polskiego, promocji obronności i budowy wizerunku Sił Zbrojnych RP, także poza granicami kraju promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich

Miejscowość: Kobyłka

Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie

Nr domu i lokalu: 3A /

Kod pocztowy: 05-230

Powiat: Powiat wołomiński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2008

Telefon: 502378885

E-mail: orkiestrasonata@wp.pl

Strona www: www.orkiestrasonata.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000297702

REGON: 141377675

NIP: 1132716670

Rok powstania: 2008

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
------------ ----------- ----------
powróć