Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Nr KRS lub innego rejestru: 0000413367

NIP: 5311688225

Adres strony internetowej: osprwndm.pl

1) organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym. 2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, zagrożeniami ekologicznymi związanymi z ochroną środowiska oraz innymi klęskami i zdarzeniami. 3) organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych. 4) prowadzenie podstawowego i specjalistycznego szkolenia ratowniczego członków OSP-RW w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego oraz poszukiwania osób zaginionych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i wyposażeniem oraz współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i innymi podmiotami w organizowaniu szkolenia dla członków OSP-RW, 5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. 6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. 7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. 8) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności członków stowarzyszenia z zakresu ratownictwa wodnego i nurkowego oraz poszukiwania osób zaginionych, 9) organizowanie różnych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej, 10) prowadzenie innych form działalności społecznej i gospodarczej mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu, 11) zaopatrywanie OSP–RW w sprzęt techniczny i organizacja zaplecza logistycznego,

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Ulica: Księstwa Warszawskiego

Nr domu i lokalu: 1 /

Kod pocztowy: 05-160

Powiat: Powiat nowodworski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2012

Telefon: 518588039

E-mail: prezes@osprwndm.pl

Strona www: osprwndm.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000413367

REGON: 146775742

NIP: 5311688225

Rok powstania: 2012

Obszary działania organizacji:

  • ratownictwo i ochrony ludności

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2021 ratownictwo i ochrona ludności Utrzymanie gotowości ratowniczej OSP-RW na obszarach wodnych powiatu nowodworskiego. 27000
powróć