Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

STOWARZYSZENIE KAS KOMBINAT AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 0000609451

NIP: 7962971555

Adres strony internetowej: https://stowarzyszeniekas.pl

“Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej zarówno osób jak i organizacji.”

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Daszyńskiego

Nr domu i lokalu: 9a / 19

Kod pocztowy: 26-600

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2015

Telefon: 882 777 067

E-mail: kas.stowarzyszenie@gmail.com

Strona www: https://stowarzyszeniekas.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000609451

REGON: 364054436

NIP: 7962971555

Rok powstania: 2015

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020
powróć