Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja La Cinta

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000903011

NIP: 1133034174

Adres strony internetowej: fundacjalacinta.org

"Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.” Fundację La Cinta stworzyły osoby w remisji choroby onkologicznej. Nasze historie są różne, mimo to właściwie już je znasz. Na naszych drogach pojawiły się przeszkody, które ktoś pomógł nam pokonać. Największą radość odczuwamy dzieląc się z Wami – tym co dostaliśmy. Niesiemy pomoc takim jak my, pacjentom onkologicznym i ich rodzinom w różnych dziedzinach życia. Tworzymy otaczający nas świat. Każdy ma marzenia i chce je spełniać. Każdy ma zmartwienia i obawy. Czy każdy umie sobie pomóc? Czy każdy wie jak to zrobić? Czy każdy ma odwagę zrobić krok do przodu? Jesteśmy tu aby pomóc Wam wstać z łóżka, nim postawicie pierwszy krok. Bo każdy z nas sprawny bądź nie … ma raz dany Czas Na Życie.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Kawcza

Nr domu i lokalu: 58A / 6

Kod pocztowy: 04-154

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2021

Telefon: +48571303913

E-mail: biuro@fundacjalacinta.org

Strona www: fundacjalacinta.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000903011

REGON: 3890809480000

NIP: 1133034174

Rok powstania: 2021

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu

powróć