Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000092958

NIP: 5471762640

Adres strony internetowej: ipsystem.pl

 Integracja środowisk trenerskich i instruktorskich wokół idei wypracowywania modułów szkoleniowych i skutecznych metod nauczania przy szkoleniu grup zawodowych szczególnie zagrożonych w różnych resortach (programy taktyki i technik działania w ekstremalnych zagrożeniach na rzecz wojska, policji, służb medycznych),  opracowywanie nowych algorytmów działań i techniczno-taktycznych rozwiązań przeciwstawnych zmieniających się metodom działania grup przestępczych na terenie Polski i krajów UE,  konsulting i wdrażanie programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i szkoleń praktycznych dla personelu instytucji resortowych i służb medycznych, kadry dydaktycznej, administracji publicznej,  współpraca z analogicznymi organizacjami i przedstawicielstwami na terenie Europy realizującymi szkolenia o profilu antyterrorystycznym i obronnym,  współdziałanie z organizacjami studenckimi w zakresie szkoleń i obozów treningowych o profilu wojskowym i pro obronnym na wydziałach bezpieczeństwa i obronności, audyty bezpieczeństwa, plany ochrony, szkolenia ochrony osób.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Fort Wola

Nr domu i lokalu: 22 / IX, p.3

Kod pocztowy: 01-258

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 1994

Telefon: 606177228

E-mail: ipsystem@ipsystem.pl

Strona www: ipsystem.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000092958

REGON: 070699362

NIP: 5471762640

Rok powstania: 1994

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć