Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA ODZYSKAĆ RADOŚĆ

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Wiśniewo

Nr KRS lub innego rejestru: 0000337105

NIP: 5671870133

Adres strony internetowej: www.odzyskacradosc.pl

Od 2009 roku działa aktywnie na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych maluchów, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach. Dążymy do poprawy warunków życiowych i zdrowotnych swoich podopiecznych, równocześnie pracując nad kształtowaniem i zwiększeniem świadomości społecznej Polaków oraz opinii publicznej w zakresie wiedzy o niezwykle trudnej i poważnej sytuacji w jakiej znajdują się porzucone dzieci niepełnosprawne. Prowadzimy szkołę podstawową specjalną i Regionalną Placówkę Opiekuńczo Terapeutyczną dla chorych dzieci oraz Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych osób psychicznie chorych.

Miejscowość: Wiśniewo

Ulica: BOGURZYN

Nr domu i lokalu: 87 /

Kod pocztowy: 06-521

Powiat: Powiat mławski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2009

Telefon: 608068406

E-mail: biuro@odzyskacradosc.pl

Strona www: www.odzyskacradosc.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000337105

REGON: 142011769

NIP: 5671870133

Rok powstania: 2009

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

powróć