Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Dar Losu

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000998842

NIP: 5273024806

Adres strony internetowej: https://www.instagram.com/dar_volunteers/

Jesteśmy charytatywnym funduszem na rzecz uchodźców DAR LOSU. Nasze Centrum zlokalizowane jest w ścisłym centrum Warszawy, w Kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Al. Jerozolimskie

Nr domu i lokalu: 85 / 21

Kod pocztowy: 02-001

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2022

Telefon: +48517541838

E-mail: darlosu.pl22@gmail.com

Strona www: https://www.instagram.com/dar_volunteers/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000998842

REGON: 523469999

NIP: 5273024806

Rok powstania: 2022

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Statut

Dar Losu
powróć