Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Łomianki

Nr KRS lub innego rejestru: 0000340923

NIP: 1182013640

Adres strony internetowej: www.konkurs-zarebski.eu

działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, edukacji, rozwoju ruchu kolekcjonerskiego, aktywności dzieci i młodzieży.

Miejscowość: Łomianki

Ulica: ŻYWICZNA

Nr domu i lokalu: 26 /

Kod pocztowy: 05-092

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2009

Telefon: +48601658020

E-mail: lucpin@o2.pl

Strona www: www.konkurs-zarebski.eu


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000340923

REGON: 142089275

NIP: 1182013640

Rok powstania: 2009

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020 KULTURA MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY 20000
powróć