Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FFK SPORT SP. Z O.O.

Status OPP: nie

Forma prawna: Inna

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000697160

NIP: 5242841421

Adres strony internetowej: www.ffksport.pl

FFK SPORT powstało z myślą o dzieciach, które chcą rozwijać pasję do piłki nożnej i sportu. W naszej drużynie jest miejsce dla każdego! FFK Sport to wiele projektów związanych z doszkalaniem w szerokim zakresie młodych sportowców min.: FFK Sportowe Przedszkole, FFK Szkoła Motoryki, FFK Akrobatyka, FFK PRO (szkolenie indywidualne) FFK Cross zajęcia sportowe dla dorosłych, FFK Old Boys oraz Fun For Kids piłka nożna dla najmłodszych dzieci w wieku 3 - 6 lat. FFK Sport w ciągu roku organizuje wiele wydarzeń sportowych, pikników, turniejów. W naszych projektach biorą udział dzieci od 3 do 15 roku życia, ich rodzice oraz osoby dorosłe. W FFK nie ma selekcji ze względu na warunki fizyczne dziecka, czy umiejętności. Dbamy za to o indywidualne podejście do każdego małego piłkarza, o bezpieczeństwo, naukę przez zabawę i prawidłowy rozwój. Skupiamy się na rozwoju umiejętności: fizycznych, edukacyjnych i emocjonalnych. Zależy nam na tym, żeby rozbudzić w chłopcach i dziewczynkach pasję do sportu, do piłki nożnej.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Jasiniec

Nr domu i lokalu: 3 / 2

Kod pocztowy: 03-290

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 693685323

E-mail: biuro@ffksport.pl

Strona www: www.ffksport.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Inna

Nr KRS lub innego rejestru: 0000697160

REGON: 368123996

NIP: 5242841421

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć