Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

GKS Orion

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Miejscowość: Baranów

Nr KRS lub innego rejestru: 027

NIP: 5291705652

Adres strony internetowej: brak

Gminny Klub Sportowy Orion od 2000 roku stanowi lokalne centrum aktywności sportowej i społecznej dla mieszkańców Gminy Baranów. Cele statutowe Klubu dotyczą objęcia wychowaniem fizycznym i sportowym jak największej liczby osób z terenu działalności klubu, a także podnoszenie poziomu sportowego zawodników i przygotowanie ich do osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Nasze główne założenia to: 1. Umożliwienie mieszkańcom gminy czynnego uprawiania wybranych dyscyplin sportu oraz uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych. 2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa oraz czynnego uprawiania sportu. 3. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei zdrowego trybu życia oraz krzewienia kultury fizycznej. 4. Wdrożenie profilaktyki przeciw agresji wśród młodzieży. 5. Przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu poprzez bezpłatną organizację treningów i turniejów, wyposażenie zawodników w stroje sportowe.

Miejscowość: Baranów

Ulica: Murowaniec

Nr domu i lokalu: 11 /

Kod pocztowy: 96-314

Powiat: Powiat grodziski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2000

Telefon: 502667113

E-mail: kontakt@gks-orion.pl

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nr KRS lub innego rejestru: 027

REGON: 016835927

NIP: 5291705652

Rok powstania: 2000

Obszary działania organizacji:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Statut

GKS Orion
powróć