Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie PoMocny Sztab

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Góra Kalwaria

Nr KRS lub innego rejestru: 0000801971

NIP: 1251697772

Adres strony internetowej: www.pomocnysztab.org.pl

Stowarzyszenie PoMocny Sztab realizuje swoje działania z pierwszej pomocy przedmedycznej, sportu - Nordic Walking, Prawa - Ośrodek Mediacyjny, porady prawne, RODO. Odbiorcami są mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Miejscowość: Góra Kalwaria

Ulica: Chopina

Nr domu i lokalu: 2D /

Kod pocztowy: 05-530

Powiat: Powiat piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 577775420

E-mail: kontakt@pomocnysztab.org.pl

Strona www: www.pomocnysztab.org.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000801971

REGON: 384305058

NIP: 1251697772

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • ratownictwo i ochrony ludności
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć