Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: 0

Nr KRS lub innego rejestru: 0000664628

NIP: 8181721143

Adres strony internetowej: www.pgm.org.pl

Polska Grupa Motoryzacyjna jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. Stawiamy sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” posiada status Krajowego Klastra Kluczowego przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Brązową Odznakę Doskonałości w Zarządzaniu, wydawaną przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów. Aktualnie organizacja zrzesza ok. 60 firm, których lista jest dostępna na stronie https://pgm.org.pl/czlonkowie.

Miejscowość: 0

Ulica: Fabryczna

Nr domu i lokalu: 4 /

Kod pocztowy: 39-120

Powiat: 0

Województwo: 0

Rok powstania: 2017

Telefon: 507285398

E-mail: bartosz.mielecki@pgm.org.pl

Strona www: www.pgm.org.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000664628

REGON: 366614193

NIP: 8181721143

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

powróć