Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Zielona Akcja

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 0000881286

NIP: 9482620354

Adres strony internetowej: zielonaakcja.eu

W 2020 roku z młodzieżą, lokalną społecznością, zaproszonymi podmiotami społecznymi zrealizowaliśmy zieloną zmianę na zasadzie inicjatywy lokalnej projekt likwidacji "Wyspy ciepła" (usuniecie betonu na rzecz zieleni w postaci nasadzeń drzew i zieleni okrywowej). Za realizacje tego zadania otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Super Samorząd w edycji 2020 w plebiscycie organizowanym przez Fundację Batorego w ramach akcji "Masz głos". Animujemy ogrodnictwo miejskie, stworzyliśmy pierwszy ogród społeczny. Organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, spacery edukacyjne, pikniki o tematyce ekologicznej. W roku 2021 wspólnie z Miejskim Ośrodkom Kultury "Amfiteatr" zorganizowaliśmy pierwszy w Radomiu "Festiwal Ogrodów", który był bardzo udaną imprezą plenerową. Zrealizowaliśmy projekt dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego "Doliną rzeki Mlecznej, na Szlaku Starego Radomia", realizując misję edukacyjną, podnoszącą świadomość mieszkańców na temat historii i walorów miasta Radomia wzdłuż doliny rzeki Mlecznej. Stworzyliśmy 10 minutowy film promujący szlak, materiał filmowy przybliża walory ekologiczne trasy. Zrealizowany projekt jest cały czas rozwijany i cieszy się dużym zainteresowaniem chociażby serwis www.radom.szlaki.org.pl, który jest promowany na naszych mediach społecznościowych, ulotkach czy targach turystycznych. O sukcesie realizacji projektu świadczy to, że serwis jest umieszczony na stronie Centrum Informacji Turystycznej i na stronie promującej Radom www.visitradom.pl. Wydany przez nas folder w nakładzie 400 egzemplarzy przekazany do Centrum Informacji Turystycznej opisujący szlak cieszył się dużym zainteresowaniem. Spacery szlakiem Doliną Rzeki Mlecznej na Szlaku Starego Radomia cieszą się do tej pory dużym zainteresowaniem i cyklicznie je organizujemy dla zgłaszających się mieszkańców. Zorganizowaliśmy również spacer dla przebywających w Radomiu uchodźców z Ukrainy. Zorganizowaliśmy wspólne sprzątanie wraz z grupą ok. 50 osobową uchodźców z Ukrainy sprzątanie na odcinku wytyczonego przez nas szlaku. W 2021 Ogród Społeczny prowadzony przez nasze stowarzyszenie dzięki realizacji projektu Mazowsze Lokalnie uzyskał zaplecze w postaci altany ogrodowej co umożliwia nam w dużo lepszych warunkach prowadzić warsztaty, spotkania plenerowe dla różnych grup społecznych. Stowarzyszenie Zielona Akcja jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej, gdzie aktywnie wspólnie działamy na rzecz promocji turystyki miedzy innymi współtworzyliśmy wydarzenie „Festiwal Podroży Małych”. Stowarzyszenie na przestrzeni ostatnich dwóch lat zrealizowało 2 zadania publiczne „Altana - Plenerowy Salon Integracji Lokalnej” dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie, „Doliną Rzeki Mlecznej, na szlaku Starego Radomia” dofinansowany urzędu Marszałkowskiego.

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Rynek

Nr domu i lokalu: 15 /

Kod pocztowy: 26-610

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 798-606-961

E-mail: kontakt@zielonaakcja.eu

Strona www: zielonaakcja.eu


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000881286

REGON: 384686540

NIP: 9482620354

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2021 Turystyka i krajoznawstwo - 2021 Doliną Rzeki Mlecznej, na szlaku Starego Radomia 40000 PLN
powróć