Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000410956

NIP: 9512353634

Adres strony internetowej: www.wolontariatpracowniczy.pl

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego to pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się profesjonalnie rozwojem wolontariatu pracowniczego odpowiedzialnych społecznie pracodawców, w tym instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Oparta jest na filarach kilkunastoletniej wiedzy, doświadczeń jej założycieli i współpracowników, twórców idei wolontariatu w Polsce. Do grona liderów, ekspertów, specjalistów, trenerów i wolontariuszy należą najlepsi w Polsce znawcy tematu, inicjatorzy i kreatorzy polskiego ruchu wolontariatu pracowniczego i współpracy międzysektorowej. Fundacja została powołana w roku 2012 jako odpowiedź na nadal ograniczony dostęp i małą skalę zjawiska wolontariatu i społecznego zaangażowania pracodawców w naszym kraju. Fundatorami organizacji są: Izabela Dyakowska, Izabela Staniszewska-Brzózek oraz Michał Jabłoński. Dążymy do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik – otoczenie społeczne wywierając pozytywny wpływ na obywatelską kulturę organizacyjną biznesu poprzez dialog i partycypację społeczną w społecznościach organizacyjnych i lokalnych. Nasza działalność jest odpowiedzią na potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników – zmiany dotyczącej percepcji wolontariatu pracowniczego, a tym samym społecznej odpowiedzialności społecznej (CSR), kryteriów wolontariatu i społecznego zaangażowania, motywów wdrażania oraz nieuchronności wprowadzenia takich przedsięwzięć przez polskich pracodawców. Jest też remedium na obserwowany przez nas brak podstawowej wiedzy na temat wolontariatu i społecznego zaangażowania wśród pracowników różnych szczebli (a w szerszym kontekście – całej opinii publicznej) działających w Polsce firm instytucji, organizacji i mediów. Pomagamy pomagać odpowiedzialnym społecznie pracodawcom dla wspólnego dobra. W zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju, opartego na współodpowiedzialności za siebie i innych maksymalizujemy korzyści dla społeczeństwa poprzez kompleksowe świadczenie przedsiębiorcom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym najwyższej jakości specjalistycznych usług. Stwarzanie przestrzeni do partnerskiej międzysektorowej współpracy i społecznej aktywności stanowi istotny czynnik rozwoju ludzi, zespołów, organizacji i społeczeństwa.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Piękna

Nr domu i lokalu: 24 / 26a

Kod pocztowy: 00-549

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2012

Telefon: 519599319

E-mail: biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Strona www: www.wolontariatpracowniczy.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000410956

REGON: 146002106

NIP: 9512353634

Rok powstania: 2012

Obszary działania organizacji:

  • promocja i organizacja wolontariatu

powróć