Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 0000153380

NIP: 9482295598

Adres strony internetowej: www.slwopr.pl

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu jest dynamicznie rozwijającym się stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym od roku 2002 na terenie całej Polski. Nasza organizacja jest instytucją funkcjonującą w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Posiada także zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie ratownictwa wodnego, co skutkuje świadczeniem usług ratowniczych na radomskich pływalniach oraz akwenach regionu radomskiego, zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Profesjonalna działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym zasobom sprzętowym, obejmującym m.in.: motorowe łodzie hybrydowe wyposażone w lokalizatory GPS oraz sonary, skutery wodne z platformami ratowniczymi, samochody do transportu ratowników i sprzętu, kłady ratownicze a także profesjonalne wyposażenie medyczne, w tym defibrylatory automatyczne, deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, szyny Kramera, torby ratownicze typu R1 i wiele innych. Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu jest organizacją wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153380 i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Wernera

Nr domu i lokalu: 9/11 / 9

Kod pocztowy: 26-600

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2003

Telefon: 666556999

E-mail: biuro@slwopr.pl

Strona www: www.slwopr.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nr KRS lub innego rejestru: 0000153380

REGON: 672958665

NIP: 9482295598

Rok powstania: 2003

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • ratownictwo i ochrony ludności
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć