Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA LEŚNODZIEŁO

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0001036867

NIP: 9512568984

Adres strony internetowej: www.lesnodzielo.pl

Fundacja Leśnodzieło jest zbiorem osób, które od lat angażuje się w ochronę środowiska naturalnego oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej misją jest wspieranie działań na rzecz ochrony czy czyszczenia lasów, edukacji ekologicznej oraz promocja proekologicznych postaw w społeczeństwie. Fundacja prowadzi szereg inicjatyw i projektów mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz mobilizację społeczeństwa do działań na rzecz przyrody.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Braci Wagów

Nr domu i lokalu: 1 / 4

Kod pocztowy: 02-791

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2023

Telefon: 881707004

E-mail: lesnodzielo@gmail.com

Strona www: www.lesnodzielo.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0001036867

REGON: 52537269500000

NIP: 9512568984

Rok powstania: 2023

Obszary działania organizacji:

  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

powróć