Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Garbatka-Letnisko

Nr KRS lub innego rejestru: Nr. 21 rejestr

NIP: 8121918907

Adres strony internetowej: muzyk-com.pl

Cele Stowarzyszenia to: 1. Działania na rzecz rozwoju twórczości muzycznej oraz sztuk pokrewnych 2. Promowanie młodych talentów oraz artystów lokalnych i szeroko pojętej działalności artystycznej 3. Inicjowanie, propagowanie oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć kulturowych, związanych z muzyką 4. Upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej 5. Promocja regionu poprzez działalność artystyczną 6. Popularyzacja różnych stylów i odmian muzyki w tym regionalnych 7. Wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych

Miejscowość: Garbatka-Letnisko

Ulica: Sienkiewicza

Nr domu i lokalu: 41 /

Kod pocztowy: 26-930

Powiat: Powiat kozienicki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 606215657

E-mail: e_i_e@wp.pl

Strona www: muzyk-com.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: Nr. 21 rejestr

REGON: 367946218

NIP: 8121918907

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

powróć