Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenia: Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,,

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Sochaczew

Nr KRS lub innego rejestru: 10

NIP: 8371836949

Adres strony internetowej: nie dotyczy

Jesteśmy Stowarzyszeniem Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,, Nieodpłatnie tworzymy , promujemy i edukujemy poprzez poezję i literaturę, historię naszego narodu, Integrujemy i reintegrujemy środowisko lokalne wielopokoleniowe., podnosimy jakość życia pensjonariuszom Domu Opieki, wspieramy wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Opiekuńczego, odwiedzamy z poezją przedszkola w Powiecie Sochaczewskim. Poprzez organizowanie wydarzeń poetycko - muzycznych staramy się dotrzeć różnorodnością tematyki poezji do odbiorców bez ograniczeń wiekowych wpływając na ich świadomość narodową , obywatelską,kulturową i historyczną. Chcemy uwrażliwić wszystkie grupy społeczne na poszanowanie człowieka. Nasze wydarzenia ponad wszystko są sposobem na spędzenie czasu w sposób kulturalny i zaangażowany społecznie. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami, które podejmują działania oddolne. Chętnie współpracujemy z władzami samorządowymi. Tworzenie poezji i organizowanie spotkań poetycko - muzycznych powoduje nie tylko nasz rozwój ale również środowisk do których docieramy.

Miejscowość: Sochaczew

Ulica: Żeromskiego

Nr domu i lokalu: 24 / 21

Kod pocztowy: 96-500

Powiat: Powiat sochaczewski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 602136187

E-mail: stas33@poczta.fm

Strona www: nie dotyczy


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: 10

REGON: 369032698

NIP: 8371836949

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

powróć