Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "Odzyskać Więzi"

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Płock

Nr KRS lub innego rejestru: 0000215754

NIP: 7742826064

Adres strony internetowej: www.autyzmpomoc.org

Diagnozy i terapie w Płocku dla osób ze spektrum autyzmu oraz osób z innymi dysfunkcjami. Terapie: behawioralna, Integracji Sensorycznej, psychologiczna,logopedyczna, Tomatis dla dzieci i dorosłych, TUS, rehabilitacja ruchowa, arteterapia, neurokinezjologia. Zajęcia dodatkowe: nauka kodowania, świetlica, kolonie, wycieczki Zajęcia dofinansowane. Subkonta 1%.

Miejscowość: M. Płock

Ulica: 3 maja

Nr domu i lokalu: 18 / 204

Kod pocztowy: 09-402

Powiat: Powiat m. Płock

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2004

Telefon: 242313850

E-mail: odzyskacwiezi@autyzmpomoc.org

Strona www: www.autyzmpomoc.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000215754

REGON: 61142230800000

NIP: 7742826064

Rok powstania: 2004

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

powróć