Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium , Koło Terenowe Przedmoście Warszawa

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: 0

Nr KRS lub innego rejestru: 0000070923

NIP: 4980175703

Adres strony internetowej: http://www.przedmoscie.warszawa.pl/ , http://www.profort.org.pl/

Nasze stowarzyszenie jest jedyną na Mazowszu jednostką prawną mającą w swym statucie ochronę pozostałości budownictwa wojskowego, zaś nasze koło terenowe powstało wyłącznie w celu badania, dokumentowania oraz ochrony umocnień pozycji Przedmościa Warszawa z lat 1915-1944. Ochroną zabytków budownictwa wojskowego pozycji Przedmoście Warszawa zajmujemy się od roku 2006,( wcześniej w latach 2000-2005 robilismy to w Towarzystwie Przyjaciół Fortyfikacji) w tym czasie udało nam się odrestaurować trzy żelbetowe budowle obronne- dwie z roku 1941 oraz jedną z roku 1915. Przez 12 lat działalności naszego koła terenowego udało nam się odzyskać ze złomowisk i odkupić od osób prywatnych wiele elementów umocnień polowych które naprawione i ukompletowane corocznie eksponujemy podczas imprez plenerowych na Dąbrowieckiej Górze, w Wesołej oraz Wiązownie. Jest to jedyna szansa dla mieszkańców poznania historii, planów, konstrukcji oraz zasad działania umocnień pozycji Przedmoście Warszawa oraz rzetelnej historii walk o Przedmoście w latach 1920 i 1944. Wydaliśmy trzy publikacje książkowe oraz kilkanaście artykułów prasowych o konstrukcji umocnień i dzieje walk o jej przełamanie.

Miejscowość: 0

Ulica: Łąkowa

Nr domu i lokalu: 2a /

Kod pocztowy: 05-480

Powiat: Powiat otwocki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2001

Telefon: 536514209

E-mail: warszawa@profort.org.pl

Strona www: http://www.przedmoscie.warszawa.pl/ , http://www.profort.org.pl/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000070923

REGON: 278117583

NIP: 4980175703

Rok powstania: 2001

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
  • ratownictwo i ochrony ludności
  • rewitalizacja
  • turystyka i krajoznawstwo

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
brak brak brak
powróć