Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Malowany Młyn

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Pacyna

Nr KRS lub innego rejestru: 0000724866

NIP: 9710725668

Adres strony internetowej: www.malowanymlyn.pl

Stowarzyszenie to grupa osób - przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny, które mają wspólne zainteresowania, wspólny cel. Spotkaliśmy się zatem: malarka z poetką, prawniczką, pisarką, reżyserem, filozofem, kobietą czynu, muzykiem, pisarzem, scenografką, śpiewaczką, instrumentalistką, fotografem, podróżnikiem, bankowcem…Spotkaliśmy się, bo chcemy żyć twórczo, widzieć piękniej, inspirować działania kulturalne o niekonwencjonalnym charakterze, rozwijać talenty, pasje i wyobraźnię artystyczną, rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, dostrzegać wartość upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, budować przestrzeń kultury artystycznej.

Miejscowość: Pacyna

Ulica: Łuszczanówek

Nr domu i lokalu: 18 /

Kod pocztowy: 09-541

Powiat: Powiat gostyniński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 601081424

E-mail: malowanymlyn@gmail.com

Strona www: www.malowanymlyn.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000724866

REGON: 369793300

NIP: 9710725668

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • turystyka i krajoznawstwo

powróć