Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Klub Seniora

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Mława

Nr KRS lub innego rejestru: 0000503385

NIP: 5691875777

Adres strony internetowej: -

Klub Seniora "Pogodny uśmiech" istnieje od przeszło 40 lat. W ciągu ostatnich dziesięciu lat działalności cyklicznie zwiększa się liczba członków Klubu. Klub prowadzi comiesięczne spotkania z ciekawymi ludźmi ( strażakami, policjantami, pracownikami Sanepidu, weterynarzami, lekarzami itp). Corocznie organizuje 15 sierpnia Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej na estradzie parku miejskiego w Mławie. Na festiwal zapraszane są zespoły wokalne z terenu województwa mazowieckiego. W ciągu roku kilkakrotnie Klub organizuje rajdy rowerowe szlakami pamięci narodowej dla seniorów i nie tylko. Klub organizuje także wiele wycieczek tematyczno - krajoznawczych dla seniorów, w czasie których poznają oni wartościowe tereny turystycznie, spotykają się z klubami seniorów z innych terenów oraz poznają regionalne obyczaje. Członkowie Klubu bardzo często biorą udział w rekonstrukcjach historycznych, wspierają w ramach wolontariatu Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, organizują bale, imprezy okolicznościowe( imieniny, urodziny, rocznice ślubu). W Klubie działa tez sekcja sportowa, która prowadzi naukę pływania dla seniorów, naukę chodzenia według nordic walking, aerobik. Klub aktywnie współpracuje z innymi klubami działającymi na terenie powiatu mławskiego integrując się oraz wymieniając się doświadczeniami.

Miejscowość: Mława

Ulica: Sienkiewicza

Nr domu i lokalu: 4 / -

Kod pocztowy: 09-404

Powiat: Powiat mławski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2014

Telefon: 604751698

E-mail: ala.k1@o2.pl

Strona www: -


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000503385

REGON: 147318337

NIP: 5691875777

Rok powstania: 2014

Obszary działania organizacji:

 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • turystyka i krajoznawstwo
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć