Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

LKS GZ Korona Karolinowo

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Miejscowość: Załuski

Nr KRS lub innego rejestru: 23

NIP: 5671874071

Adres strony internetowej: -

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru dzieci i młodzieży. Rozwój sprawności fizycznej i kształtowanie sportowego współzawodnictwa. Propagowanie rekreacji, sportu masowego i turystyki w środowisku. Czynny udział w życiu kulturalnym i sportowym. Realizacja zadań na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.

Miejscowość: Załuski

Ulica: Karolinowo

Nr domu i lokalu: 12 /

Kod pocztowy: 09-142

Powiat: Powiat płoński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2009

Telefon: 506120934

E-mail: koronakarolinowo@onet.pl

Strona www: -


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nr KRS lub innego rejestru: 23

REGON: 142145412

NIP: 5671874071

Rok powstania: 2009

Obszary działania organizacji:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć