Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Białobrzegi

Nr KRS lub innego rejestru: 0000212824

NIP: 7981420365

Adres strony internetowej: www.fundacjakdm.org

BO TU, GDZIE ŻYJEMY, MA BYĆ NAM DOBRZE! DLA MŁODYCH Uwaga. Akceptacja. Nowe szanse Pomagamy młodym wydobyć talent i na nim budować życie. Przyznajemy stypendia Koniczyna Dajemy alternatywę do tego co mają na co dzień. Uczymy nowego na autorskich warsztatach. Pomagamy odkryć talent Organizujemy pokazy. Uczymy młodych aktywności społecznej. Dajemy granty na ich własne pomysły DLA SENIORÓW Szacunek. Troska. Aktywne życie Tworzymy Centrum Aktywnego Seniora, by wyszli z domu i czuli się potrzebni Wykorzystujemy umiejętności i mądrość życiową Starszych by budować świat wartości u Młodych. Wspólne projekty mają bezcenną moc DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI Motywacja. Wiedza. Impuls do zmiany Spełniamy marzenia małych społeczności np.: o placu zabaw, czy świetlicy dla dzieci. Przyznajemy mini granty m.in.: w ramach Programu Działaj Lokalnie Organizujemy szkolenia i prowadzimy specjalistyczne doradztwo dla lokalnych NGO. Aby byli efektywni i zawsze „na bieżąco” Zarażamy do działania udostępniając sprzęt, materiały oraz pomieszczenia Fundacji. Prowadzimy Białobrzeskie Centrum Obywatelskie

Miejscowość: Białobrzegi

Ulica: Władysława Reymonta

Nr domu i lokalu: 11 / 6

Kod pocztowy: 26-800

Powiat: Powiat białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2004

Telefon: 486132096

E-mail: fundacja@fundacjakdm.org

Strona www: www.fundacjakdm.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000212824

REGON: 673006872

NIP: 7981420365

Rok powstania: 2004

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • turystyka i krajoznawstwo

powróć