Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Słubice

Nr KRS lub innego rejestru: 0000216768

NIP: 7742839486

Adres strony internetowej: www.mlodzirazem.pl

W swojej działalności fundacja skupia się na wspieraniu społeczności lokalnych poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne i wszelkich inicjatyw lokalnych oraz aktywizowaniu lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych. Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny. Fundacja prowadzi również programy z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Odbiorcami działań są: społeczności lokalne, liderzy lokalni, wolontariusze, społecznicy, przedsiębiorcy lokalni, przedstawiciele samorządów, partnerzy społeczni, wykluczeni społecznie, seniorzy, samotne matki, dzieci, młodzież itp. Fundacja - Młodzi Razem to jedyna organizacja grantodawcza w powiecie płockim. Dokonania fundacji to m.in wzrost efektywności programów (wzrost o 60 % w stosunku do lat ubiegłych), zaprojektowanych w celu wzmocnienia społeczności i przygotowania nowego pokolenia liderów oraz tworzenie partnerstwa z lokalnym biznesem w efekcie którego od 14 lat prowadzimy Dzień Wolontariatu Pracowniczego.

Miejscowość: Słubice

Ulica: Grzybów

Nr domu i lokalu: 1 / 2

Kod pocztowy: 09-533

Powiat: Powiat płocki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2004

Telefon: 242683774

E-mail: fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www: www.mlodzirazem.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000216768

REGON: 611426482

NIP: 7742839486

Rok powstania: 2004

Obszary działania organizacji:

 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • turystyka i krajoznawstwo
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Statut

Fundacja

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2018 Działalność na rzecz organizacji pozarządowych Działaj lokalnie ‐ w Powiecie Płockim 25000
powróć