Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja POD WSPÓLNYM DACHEM

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Pruszków

Nr KRS lub innego rejestru: 0000689047

NIP: 5342558073

Adres strony internetowej: podwspolymdachem.org

Ktoś kiedyś powiedział, że małżeństwo jest jak gazeta. Każdego dnia ta sama, codziennie redagowana na nowo. Sama wiedza o tym, że o rodzinę warto zadbać nie wystarczy. Trzeba jeszcze wiedzieć jak to robić. Dlatego oferujemy nowoczesną, ogólnodostępną poradnię rodzinną, w której można korzystać z pomocy psychologów, psychiatrów, lekarzy, seksuologów, położnych czy prawników. Oprócz poradnictwa specjalistycznego prowadzimy też ogólnopolskie projekty, stawiające na rozwój osobisty matek i ojców oraz szerzące wiedzę medyczną związaną z płciowością, profilaktyką zdrowia prokreacyjnego, opieki okołoporodowej i karmienia piersią. Organizujemy też spotkania profilaktyczne dotyczące rozwoju i wychowania dzieci. Organizujemy spotkania indywidualne i grupowe dla osób po stracie dziecka, a także warsztaty świadomego rodzicielstwa. Naszą misją jest niesienie pomocy narzeczonym, małżeństwom, parom, dzieciom i młodzieży, a także osobom starszym z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich jako podstawy działania.

Miejscowość: Pruszków

Ulica: Działkowa

Nr domu i lokalu: 119 / 3

Kod pocztowy: 05-808

Powiat: Powiat pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 697218088

E-mail: j.witkowska@podwspolnymdachem.org

Strona www: podwspolymdachem.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000689047

REGON: 368101799

NIP: 5342558073

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

powróć