Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

UKS FIGHTERS DOJO GÓRA KALWARIA

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Miejscowość: Góra Kalwaria

Nr KRS lub innego rejestru: NR 80

NIP: 1231377797

Adres strony internetowej: www.karategorakalwaria.pl

Organizacja zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych ( karate) w Górze Kalwarii ( działalność ciągła), organizacją zawodów i obozów sportowych, uczestnictwem w rywalizacji sportowej i seminariach szkoleniowych w kraju i za granicą Polski, Od 2017 roku czynnie współorganizuje imprezy sportowo-kulturalne (działalność w ramach projektów Dni Góry Kalwarii, Gminny Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Lato w Mieście, Zima w Mieście, Europejski Tydzień Sportu) we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Sportu- posiadamy podpisane "Umowy o współpracy", angażując do tego grupę zrzeszonych w klubie wolontariuszy. Działania naszej organizacji kierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Góra Kalwaria niezależnie od wieku, w naszych szeregach trenują dzieci od 4 lat i osoby powyżej 50 roku życia, W 2018 roku zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji W Gorze Kalwarii I Trening Rodziny w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, Podjęliśmy wyzwanie uczestnictwa w Konkursie " Ferie 2019- inicjatywa profilaktyczno-wychowawcza " organizowanym Przez Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckie Kuratorium Oświaty organizując we współpracy ze Strażą Miejską, Komendą Policji, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną , Urzędem Miasta i Burmistrzem Góry Kalwarii inicjatywę " Fightersi na tropie przygody 2019", w której dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w szeregu pogadanek i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa- otrzymaliśmy za to podziękowanie od Wojewody i Organizatorów. Na terenie gminy działamy od 2016 roku. Początkowo jako sekcja innej organizacji, a od 2017 roku już jako samodzielne stowarzyszenie - UKS Fighters Dojo Góra Kalwaria. Do tej pory oprócz sukcesów sportowych ( w naszych szeregach mamy aktualnych Mistrzów Karate Europy i Polski) zacieśniliśmy współpracę z jednostkami samorządowymi uczestnicząc i współorganizując liczne imprezy gminne-Dni Góry Kalwarii, Gminny Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, itd- na tyle na ile pozwalają nam fundusze zajmujemy się organizacją bezpłatnych zabaw sportowych dla uczestników tych wydarzeń. Oprócz aktywnych wolontariuszy wspomagających swoją pracą wszystkie współorganizowane przez nas wydarzenia ( posiadamy kilkanaście podpisanych umów wolontariackich) ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji- z nimi również posiadamy podpisane Umowy o Współpracy. Wspiera naszą działalność też firma prywatna Wavecube, zaprzyjaźnione kluby sportowe z okolicy, należymy do World Karate Budokai ( WKB) z siedzibą w Hiszpanii. Należymy do Polskiego Związku Karate, Polskiej Federacji Karate Kontaktowego i Okręgowego Związku Karate Województwa Mazowieckiego.

Miejscowość: Góra Kalwaria

Ulica: SOBIKÓW

Nr domu i lokalu: 28E /

Kod pocztowy: 05-530

Powiat: Powiat piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 533666502

E-mail: iwonal0@wp.pl

Strona www: www.karategorakalwaria.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nr KRS lub innego rejestru: NR 80

REGON: 368612695

NIP: 1231377797

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć