Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

EKSPONAT

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Kobyłka

Nr KRS lub innego rejestru: 0000501401

NIP: 1251625258

Adres strony internetowej: http://fundacja-eksponat.pl/

Działanie na rzecz dziedzictwa narodowego

Miejscowość: Kobyłka

Ulica: Leszka

Nr domu i lokalu: 23 /

Kod pocztowy: 05-230

Powiat: Powiat wołomiński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2014

Telefon: 503954683

E-mail: zancus@poczta.onet.pl

Strona www: http://fundacja-eksponat.pl/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000501401

REGON: 147136330

NIP: 1251625258

Rok powstania: 2014

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Statut

EKSPONAT

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2014 Kultura "Kompleksowa oferta kulturalno-turystyczna Fundacji Eksponat" RPMA.06.01.00-14-074/14 631 890,-zł
powróć