Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywatnych

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Kobyłka

Nr KRS lub innego rejestru: 0000596230

NIP: 1251638278

Adres strony internetowej: brak

działanie na rzecz muzealników prywatnych

Miejscowość: Kobyłka

Ulica: Leszka

Nr domu i lokalu: 23 /

Kod pocztowy: 05-230

Powiat: Powiat wołomiński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2016

Telefon: 503954683

E-mail: kontaktspmp@poczta.onet.pl

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000596230

REGON: 363533614

NIP: 1251638278

Rok powstania: 2016

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

powróć