Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Chynów

Nr KRS lub innego rejestru: 0000527995

NIP: 7972054493

Adres strony internetowej: brak

Początki działalności grupy sięgają roku 2012. W 2014 roku grupa zarejestrowała Stowarzyszenie. Pierwsze działania skupiały się na aktywności sportowej mieszkańców gminy. Obecnie Stowarzyszenie realizuje: cyklicznie konkursy historyczne dla szkół i otwarte dyktanda, zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych, wyprzedaże garażowe, warsztaty rodzinne, prelekcje, turnieje sportowe, konkursy fotograficzne, akcje społeczne (Szlachetna Paczka), program wolontariatu dla uczniów szkół gminnych. Stowarzyszenie skupia ciekawych, chętnych do działania i pragnących zmian na lepsze mieszkańców w różnym wieku, o wysokich kwalifikacjach. Jesteśmy jednym z większych, aktywnych i wciąż rozwijających się stowarzyszeń w powiecie grójeckim. Współpracujemy z innymi organizacjami powiatu, świadcząc wzajemnie usługi dla mieszkańców. Na terenie gminy współpracujemy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Szkołami, Domem Kultury, Urzędem Gminy. W naszym przekonaniu Stowarzyszenie swoją działalnością wypełnia zadania własne gminy, na które nie ma pieniędzy w budżecie gminnym.

Miejscowość: Chynów

Ulica: Sułkowice, Ogrodowa

Nr domu i lokalu: 34 /

Kod pocztowy: 05-650

Powiat: Powiat grójecki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2012

Telefon: 661078644

E-mail: spgch2012@gmail.com

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000527995

REGON: 360441202

NIP: 7972054493

Rok powstania: 2012

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • promocja i organizacja wolontariatu

powróć