Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego SGTPG

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Łąck

Nr KRS lub innego rejestru: 0000114218

NIP: 9710505369

Adres strony internetowej: pojezierzegostyninskie.pl

Pojezierze Gostynińskie usytuowane na południowym, lewym brzegu Wisły, między Gąbinem, Gostyninem a Włocławkiem to wyjątkowo atrakcyjny region. O jego walorach decyduje nie tylko eksponowana tożsamość kulturowa, liczne zabytki, ale przede wszystkim polodowcowe elementy rzeźby terenu (rynny polodowcowe zalane przez jeziora, kemy i ozy). Urok pojezierza podkreśla Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy z 12 rezerwatami przyrody. Na tym bogato kulturowo i przyrodniczo terenie od 1996 roku działa Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Członkami organizacji są: powiaty (płocki i gostyniński), miasta (Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Sanniki), gminy (Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Szczawin Kościelny). Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie posiada od 2004 roku. Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in.: rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wypracowanie systemu edukacji ekologicznej, podejmowanie przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych, sportowych, gospodarczych i kulturalnych. Corocznie Stowarzyszenie organizuje Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka", a także plenery artystyczne i warsztaty plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej. Nie zapominając o ochronie lokalnego ekosystemu i promowaniu nowatorskich rozwiązań proekologicznych, Stowarzyszenie podjęło ochronę gatunkową rybitw i mew, jak również gągoła i tracza nurogęsi. W latach 2008 – 2011 uczestniczyło w międzynarodowym projekcie „Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla rozwoju Regionów Europejskich”, w ramach Programu „Inteligentna Energia-Europa”. Dotyczył on strategicznego planowania wykorzystania energii odnawialnej przez społeczności lokalne. Propagując rozwój turystyki, Stowarzyszenie znakuje i prowadzi renowację szlaków turystycznych o znaczeniu międzynarodowym (w tym EuroVelo) i ponadregionalnym (VeloMazovia). Wspierając bezpieczeństwo publiczne społeczności lokalnych, a jednocześnie wypracowując mechanizmy współpracy międzysektorowej, organizuje szkolenia teoretyczno - praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu to turnieje piłki siatkowej, coroczna amatorska „Liga Mistrzów w Tenisie Stołowym”, biegi przełajowe, Sportowy Dzień Dziecka, Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych podjęło realizację unijnego projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”. Organizacja uczestniczy w targach turystycznych, dożynkach, przedsięwzięciach proekologicznych, edukacyjnych. Organizuje konkursy plastyczne, fotograficzne o tematyce ekologicznej, kulturalnej, muzycznej, promującej piękno gwary. Prowadzi działalność wydawniczą, jest „lokalnym mecenasem sztuki”, w tym sztuki ludowej, promuje folklor i jego twórców. Jest integralną częścią regionu, którego historię współtworzy od kilkudziesięciu lat.

Miejscowość: Łąck

Ulica: Brzozowa

Nr domu i lokalu: 1 /

Kod pocztowy: 09-520

Powiat: Powiat płocki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 1996

Telefon: 242614054

E-mail: stowgmin@wp.pl

Strona www: pojezierzegostyninskie.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000114218

REGON: 610346373

NIP: 9710505369

Rok powstania: 1996

Obszary działania organizacji:

  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć