Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Radomianie dla Demokracji

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 17/2017

NIP: 7962982441

Adres strony internetowej: www.rdd.org.pl

1. Cele Stowarzyszenia to: a. Propagowanie wartości demokratycznych i postaw obywatelskich w lokalnym społeczeństwie. b. Propagowanie treści kulturalnych, historycznych i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. c. Propagowanie wśród lokalnego społeczeństwa tematyki praw człowieka, swobód obywatelskich, społeczno-prawnych i gospodarczych d. Współpraca i wspieranie lokalnych inicjatyw, ruchów społecznych i stowarzyszeń w działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia. e. Inicjowanie i uczestniczenie w akcjach humanitarnych.

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Struga

Nr domu i lokalu: 1 /

Kod pocztowy: 26-600

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 798900563

E-mail: zarzad@rdd.org.pl

Strona www: www.rdd.org.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: 17/2017

REGON: 369245483

NIP: 7962982441

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji

powróć