Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FundacjaA.R.T.

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000318649

NIP: 5213521895

Adres strony internetowej: www.fundacjaart.pl

Działalność statutowa Fundacji A.R.T opiera się na trzech hasłach: #Aktywizujemy #Ratujemy #Tworzymy #Aktywizujemy do działania. #Ratujemy osoby potrzebujące, niesamodzielne, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem społecznym. #Tworzymy kampanie, warsztaty, które ukazują źródło problemu, na który chcemy zwrócić uwagę.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Dąbrowszczaków

Nr domu i lokalu: 8 / 111

Kod pocztowy: 03-474

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2008

Telefon: 601392244

E-mail: pomoc@fundacjaart.pl

Strona www: www.fundacjaart.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Uwagi: podjazd dla wózków

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000318649

REGON: 141690490

NIP: 5213521895

Rok powstania: 2008

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2021 działania na rzecz seniorów, Seniorzy wiele warci sztuka dzialania 29400
powróć