Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Lelis

Nr KRS lub innego rejestru: 0000724541

NIP: 7582365759

Adres strony internetowej: http://projektradomir.pl/

Działalność Stowarzyszenia "Projekt Radomir” to przede wszystkim aktywacja lokalnej społeczności w formie zachęcania ich do działań mających na celu poprawę zadowolenia z miejsca, w którym mieszkają. Podstawą działań jest dbałość o zdrowy styl życia i rozwój fizyczny mieszkańców w tym dzieci i młodzieży z naszego regionu poprzez upowszechnianie sportu oraz promocję i organizowanie turniejów i innych imprez integracyjno-sportowych.

Miejscowość: Lelis

Ulica: Obierwia

Nr domu i lokalu: 91 /

Kod pocztowy: 07-402

Powiat: Powiat ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 607084012

E-mail: robert.praca17@gmail.com

Strona www: http://projektradomir.pl/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000724541

REGON: 369779492

NIP: 7582365759

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć