Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych " Nasze Dzieci"

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Krasne

Nr KRS lub innego rejestru: 0000499901

NIP: 7611557149

Adres strony internetowej: www.fipiow.pl

Pomoc społeczna , w szczególności rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie żłobka i placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Miejscowość: Krasne

Ulica: Komisji Edukacji Narodowej

Nr domu i lokalu: 2 / 2

Kod pocztowy: 06-415

Powiat: Powiat przasnyski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2014

Telefon: 693143941

E-mail: fundacja@fipiow.pl

Strona www: www.fipiow.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000499901

REGON: 147123929

NIP: 7611557149

Rok powstania: 2014

Obszary działania organizacji:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

powróć