Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Ciechanów

Nr KRS lub innego rejestru: 0000623824

NIP: 5662016416

Adres strony internetowej: pozytywniehistoryczni.pl

Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni jest organizacją NGO realizującą projekty non-profit na rzecz edukacji i popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży.

Miejscowość: Ciechanów

Ulica: Pechcińska

Nr domu i lokalu: 4 /

Kod pocztowy: 06-400

Powiat: Powiat ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2016

Telefon: 792013594

E-mail: biuro@pozytywniehistoryczni.pl

Strona www: pozytywniehistoryczni.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000623824

REGON: 364739080)

NIP: 5662016416

Rok powstania: 2016

Obszary działania organizacji:

  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

powróć