Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Zielonka

Nr KRS lub innego rejestru: 0000697399

NIP: 1251662006

Adres strony internetowej: konkurs-patrianostra.pl

Celem Fundacji jest realizacja Konkursów historycznych Patria Nostra. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania związane z : -promocją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym postaw patriotycznych i postaw propagujących szerzenie historii Rzeczypospolitej Polskiej i dziedzictwa narodowego - zachowaniem, utrwalaniem i promocją polskiego dziedzictwa kulturowego - zachowaniem, utrwalaniem i promocją historii Polski - organizacją konkursów historycznych o nazwie Patria Nostra, w szczególności dla młodzieży szkolnej - emisją prac wykonanych w ramach konkursów Patria Nostra na telebimach reklamowych oraz innych nośnikach cyfrowych - edukacją pozaszkolną - realizacją wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej , mających na celu w szczególności szerzenie postaw patriotycznych , historii Rzeczypospolitej Polskiej i dziedzictwa narodowego - organizowaniem aukcji i zbiórek publicznych - wspieraniem i współdziałaniem z osobami fizycznymi oraz prawnymi prywatnymi i publicznymi , które podejmują się działań zbieżnych z celami Fundacji - rozwojem kultury i patriotyzmu dzieci i młodzieży wiejskiej i pokrzywdzonej przez los - integracja środowisk polonijnych z Macierzą Rzeczpospolitej Polskiej

Miejscowość: Zielonka

Ulica: Wojska Polskiego

Nr domu i lokalu: 10 /

Kod pocztowy: 05-220

Powiat: Powiat wołomiński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 501100457

E-mail: fkpn@interia.pl

Strona www: konkurs-patrianostra.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000697399

REGON: 368442891

NIP: 1251662006

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • pomoc Polonii i Polakom za granicą

powróć