Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Żółty Latawiec

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: 0

Nr KRS lub innego rejestru: 0000484014

NIP: 8212639751

Adres strony internetowej: www.fundacja.zoltylatawiec.pl

Misją Fundacji Żółty Latawiec jest wsparcie rozwoju dziecka z autyzmem i jego rodziny poprzez profesjonalną terapię i rzecznictwo ich praw w edukacji i najbliższym otoczeniu.

Miejscowość: 0

Ulica: Warszawska, 133

Nr domu i lokalu: 133 /

Kod pocztowy: 08-110

Powiat: 0

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2013

Telefon: 792977477

E-mail: autyzm@zoltylatawiec.pl

Strona www: www.fundacja.zoltylatawiec.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000484014

REGON: 146953617

NIP: 8212639751

Rok powstania: 2013

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2019 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Poznaj nasz AUTentYZM 18 000
powróć