Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Gradiam

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Piaseczno

Nr KRS lub innego rejestru: 0000663204

NIP: 1231341167

Adres strony internetowej: www

Misją Stowarzyszenia Gradiam jak również głównymi celami statutowymi jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków chemicznych zmieniających świadomość. Wprowadzanie programów profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie skutków i zagrożeń picia i nadużywania alkoholu oraz zażywania narkotyków. Zagospodarowywanie i organizowanie wolnego czasu dla osób po terapiach. Rozwijanie wśród tych osób zainteresowań, hobby, propagowanie idee zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Chcemy zapewnić tym osobom możliwość powrotu i poznania na nowo życia na trzeźwo. Odkrycia w sobie zainteresowań poprzez udział w naszych projektach i propozycjach skierowanych do nich

Miejscowość: Piaseczno

Ulica: Malinowa

Nr domu i lokalu: 7 /

Kod pocztowy: 05-500

Powiat: Powiat piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 510236861

E-mail: gradiam.stowarzyszenie@gmail.com

Strona www: www


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000663204

REGON: 366617599

NIP: 1231341167

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

powróć