Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie dla Przeciwdziałania Wykluczeniom Adasię

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Wołomin

Nr KRS lub innego rejestru: 0000777590

NIP: 1251691456

Adres strony internetowej: www.adasie.org.pl

Naszą misją jest pomoc wykluczonym w każdym aspekcie oraz motywowanie i organizowanie działań dla przeciwdziałania wykluczeniom. Przeciwdziałamy wykluczeniu dzieci, dorosłych i starszych. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu i ekonomicznemu

Miejscowość: Wołomin

Ulica: 1 Maja

Nr domu i lokalu: 5a / 10

Kod pocztowy: 05-200

Powiat: Powiat wołomiński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 602738197

E-mail: adasie@adasie.org.pl

Strona www: www.adasie.org.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000777590

REGON: 382859551,

NIP: 1251691456

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

powróć