Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Akademia Młodych Głuchych

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000777346

NIP: 5252783872

Adres strony internetowej: www.fundamg.pl

Fundację Akademia Młodych Głuchych (w skrócie: FAMG) tworzą młodzi ludzie, którzy chętnie podejmują nowe wyzwania i chętnie angażują się w różne aktywności na rzecz innych osób. Fundacja oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w dniu 19 marca 2019 roku, po oficjalnym wpisaniu do KRS. Prezesem jest Konrad Kozłowski, wiceprezesem Artur Werbel, a sekretarzem Agnieszka Szeliga. Do rady fundacji należą: Mateusz Borowski, Gabriela Włastowska oraz Oskar Wiśniewski. Celem nadrzędnym FAMG jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju głuchych i słabosłyszących (dzieci, młodzieży oraz dorosłych), niwelowanie barier wynikających z posiadania wady słuchu, integracja społeczna oraz aktywizacja w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, zawodowej, informacyjnej, sportowej i rekreacyjnej. Członkowie fundacji poprzez swoje działania chcą umocnić pozycję społeczną młodych Głuchych w naszym kraju, aby wpłynąć na polepszenie warunków ich życia oraz zwiększyć perspektywy ich wszechstronnego rozwoju.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Tamka

Nr domu i lokalu: 18 / 16

Kod pocztowy: 00-349

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 723271997

E-mail: kontakt@fundamg.pl

Strona www: www.fundamg.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000777346

REGON: 382859829

NIP: 5252783872

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

powróć