Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

stowarzyszenie zwierzęta dzieciom

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Ciepielów

Nr KRS lub innego rejestru: 10

NIP: 5090070017

Adres strony internetowej: brak

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wszechstronne działanie na rzecz pomocy i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom. . Ochrona i promocja zdrowia. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji. Inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu pomoc terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną względem osób niepełnosprawnych. Organizowanie rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i środowiskowej. Tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Rozwijanie idei wolontariatu. Organizowanie sekcji, kół i zespołów dla wybranych dyscyplin rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Miejscowość: Ciepielów

Ulica: Stary Ciepielów

Nr domu i lokalu: 47 /

Kod pocztowy: 27-310

Powiat: Powiat lipski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 505204818

E-mail: agapawcio1@wp.pl

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: 10

REGON: 385142612

NIP: 5090070017

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

powróć